బంగ్లాదేశ్ మరియు పాకిస్తాన్ లలో పీడించబడుతున్న హిందువుల సమస్యలను పరిష్కరించాలి

పాకిస్తాన్ మరియు బంగ్లాదేశ్ లలోని హిందువులపై జరుగుచున్న నిరంతర దాడులు, అత్యాచారాల పరిణామంగా అక్కడి హిందువులు అధిక సంఖ్యలో ఎడతెగకుండా భారత్ కు