హిందుత్వం మతం కాదు

నాగపూర్ లోని ఇన్ కంటాక్స్ ట్రిబ్యునల్ ఒక కేసు విచారణలో తీర్పునిస్తూ హిందుత్వము అనేది మతం కాదని, శివుడు, హనుమంతుడు, దుర్గ మొదలైన దేవతలందరూ