ప్రముఖుల మాట

ప్రస్తుత పరిస్థితులలో దేశానికి గుజరాత్ తరహా పాలన, అభివృద్ధి అవసరం. రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వస్తే గుజరాత్ తరహా పాలన అందిస్తాం. 
- 'వస్తున్నా మీకోసం' పాదయాత్రలో చంద్రబాబు