కోకిల కంఠం కావాలా?

ఒకటి నుండి రెండు టీ చెంచాల (5 నుండి 10 మి.లీ.) మంచి తేనెను గోరువెచ్చని నీళ్లలో కలుపుకొని రోజుకు మూడు నుంచి నాలుగు మారులు త్రాగుచుండిన గొంతు