బృహత్తర కార్యక్రమం 'మిషన్ కాకతీయ'

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓ బృహత్తర కార్యక్రమానికి తెరలేచింది. క్రొత్తగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం ప్రతిపా దించిన 'మిషన్ కాకతీయ' ఇటు అన్నదాతలకు, అటు భూ, జలవనరులకూ