బర్మాలో ముస్లింలకు ఓటు హక్కు లేదు

'పీత కష్టాలు పీతవి' అని ఒక సామెత. కారెవరూ 'పీడన' కనర్హం అన్నట్లు ప్రపంచంలోని ప్రతిదేశం కూడా ఏదోవిధంగా ముస్లింల కారణంగా బాధలు పడుతున్నవే. మన పొరుగు దేశం మయన్మార్