సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కాశ్మీర్ లో మార్పుకు సంకేతమా?

కాశ్మీర్ లో మార్చి 1వ తేదీన ఎట్టకేలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. పి.డి.పి.-బి.జె.పి.ల సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ముఫ్తీమహ్మద్ సయీద్ ముఖ్యమంత్రిగా, ఉపముఖ్యమంత్రిగా