ఇస్లాం తొలిప్రవక్త శివుడే...!

ఓవైపు ఇస్లాం తీవ్రవాదులు కొత్తకొత్త పేర్లతో ఉగ్రవాద సంస్థలను నెలకొల్పుతూ ఇతర మతాలపై, ప్రధానంగా హిందూమతాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆసక్తికరమైన,