విదేశీ ప్రచారకుడిని అడ్డుకున్న పోలీసులు

 మరోసారి భారతీయ వీసా ఉ్లంఘనకు ప్పాడిన విదేశీయుడిని పోలీసులు గుర్తించి అడ్డుకున్నారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా గద్వాలో జరిగిన ఘటన ఇది. వేలాదిమందిని క్రైస్తవమతం లోనికి మార్చేందుకుగద్వాల్ పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏప్రిల్ 9 నుండి 12 తేదీ వరకు