ఆకాశంపై ఉమ్మేసిన ఘనుడు

తీరికూర్చొని కందిరీగ తుట్టెను కెలికి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకున్నాడు ఒకడు మన యువరాజు పని అట్లా ఉంది. ప్రజాభిమానం చూరగొని, ప్రజారంజకంగా పరిపాలన చేస్తున్న నరేంద్రమోడీని ఎదోవిధంగా ఇరకాటంలో పెట్టాలనుకున్న కాంగీ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్గాంధీకి చేదు అనుభవం ఎదురైంది