శాంతి సందేశం పంపితే శవం ఫొటో జవాబుఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌ (ఐఎస్‌) ఉగ్రవాద సంస్థతో శాంతి చర్చలు జరిపేందుకు నేను సందేశం పంపిస్తే.. వారు నరికివేసిన వ్యక్తి త ఫొటోను నాకు జవాబుగా పంపారు. దీంతో నా ప్రయత్నాన్ని మానుకున్నాను. దీన్నిబట్టి వారు ఎటువంటి శాంతి చర్చనూ కోరుకోవడం లేదని అర్థమవుతున్నందున ఈ సమస్యను సైనిక చర్య ద్వారానే పరిష్కరించాని భావిస్తున్నాను.
- శ్రీశ్రీ రవిశంకర్‌