ఆర్‌.ఎస్‌.ఎస్‌ పట్ల అధికమవుతున్న ప్రజాదరణ
పెరుగుతున్న సంఘ కార్యక్రమము` శ్రీ మన్మోహన్‌ వైద్య
గత 6 సంవత్సరాలుగా సంఘ కార్యం దేశ వ్యాప్తంగా క్రమంగా పెరుగుతున్నదని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్‌ సంఘ్ యొక్క అఖి భారతీయ ప్రచార ప్రముఖ్‌ శ్రీ మన్మోహన్‌ వైద్య గారు అన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో మాట్లాడుతూ ప్రజలో సంఘము పట్ల విశ్వాసము పెరగడం వననే ఇది సాధ్యమైనదని ఆయన అన్నారు. దీని కారణంగా సంఘ్ శాఖ సంఖ్య 57 వేకు చేరింది.  బిఠూరులోని వకుశనగర్‌, కాన్పూర్‌లో జరిగిన రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్‌ సంఘ  యొక్క ప్రాంత ప్రచారకు సమావేశం సమయంలో పత్రికా విలేఖర్లతో వారు మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో గత ఐదు రోజులుగా మీడియా సంఘ సమావేశాను భాజపాతో జోడించి ప్రస్తావించడము చూస్తున్నాను. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఈ సమావేశాలు సంఘ్కి సంబంధించినవి. దీనితో భాజపాకు ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు. గత ఐదు సంవత్సరాలో క్రొత్తగా వచ్చిన కార్యకర్తకు ప్రచారకు విధు నియమ నిబంధనలు తెలియజేస్తారని ఆయన అన్నారు. సామాజిక సమస్యలు మరియు బౌద్ధిక విషయా గురించి చర్చలు మరియు రానున్న సంవత్సరములో పర్యటన గురించి చర్చలు జరుగుతాయని తెలిపారు. దీనితో పాటుగా సంఘ్ యొక్క ప్రచార- ప్రసారము గురించి గూడా చర్చలు జరుగుతాయి. సంఘ సమావేశాలు ఎన్నికను దృష్టిలో వుంచుకొని చేయబడుటలేదు అని ఆయన అన్నారు. 2010 సంవత్సరము తరువాత సంఘ్ పట్ల ప్రజకు విశ్వాసము పెరుగుతూ క్రమేపి ఎక్కువ అవుతున్నదని ఆయన అన్నారు. ఇందువ2010 సంవత్సరములో 45 వే దగ్గరలో ఉన్నసంఘ్ శాఖ సంఖ్య ఇప్పుడు 57 వేలు దాటి పోయిందన్నారు.
గ్రామీణ క్షేత్రాల్లో ప్రవేశించనున్న సంఘ్
సంఘ్ గురించి చేస్తున్న దుష్ప్రచారం ప్రజలు నమ్మటం లేదు అని అనటానికి సంఘ్ వైపు ప్రజలు ఆకర్షితువడం నిరూపిస్తుందని డా. మన్మోహన్‌ వైద్య చెప్పారు. గ్రామాలో సంఘ్ సిద్ధాంతాను ప్రచారము చేయడము ద్వారా సంఘ్ పట్లగ దురభిప్రాయాను దూరం చేయడానికి వీవుతుందని ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు.
జాకీరు యొక్క వ్యాఖ్యలు తప్పు
విలేఖరు సమావేశములో డా. మన్మోహన్‌ వైద్యను జాకీర్‌ నాయక్‌ యొక్క వ్యాఖ్యపై సంఘ్ యొక్క అభిప్రాయము ఏమిటని మీడియా అడిగినప్పుడు ఆయన దాటవేసే ప్రయత్నము చేశారు కానీ తరువాత వారు మీ అభిప్రాయ మేమిటని మీడియానే ఎదురు ప్రశ్నించారు మరియు సంఘ్ యొక్క అభిప్రాయము మీ అభి ప్రాయముకు మరియు ప్రజ అభిప్రాయముకు భిన్నము కాదని అన్నారు అది తప్పు అయితే తప్పు అనే చెప్పాలి అని అన్నారు.