'సెక్యులర్‌' పదం హిందువులను అవమానపరుస్తూ, ముస్లింలకు హాని కలిగిస్తున్నది
'సెక్యులర్‌' పదం హిందువులను అవమానపరుస్తూ, ముస్లింలకు హాని కలిగిస్తున్నది. ఇప్పటికీ ఆ పదంతోనే నరేంద్రమోదిగారిని విమర్శించ నీయండి. వారు ఎంత నిందిస్తే మోది అంతే శక్తియుతంగా ఉండ గలుగుతారు.
- అభిజిత్‌, ప్రముఖ నేపధ్య గాయకుడు.