మావి మాకే.. మీ వన్నీకూడా మాకే..!జంతుశాస్త్రం ''పరాన్న భుక్కులు'' అనే జీవుల గురించి ప్రస్తావన చేస్తుంది. ఇటువంటి వారు మనుషులలో కూడా ఉన్నారు. మనుషులు అవయవ దానం చేయడం గురించి మనం తరచూ వింటూ ఉంటాం. కానీ! ఎవరు దానం చేస్తున్నారు... ఎవరు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు అని ఎప్పుడు మనం ఆలోచించాం. ''జీవన్‌దాన్‌'' అనే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ తెలియజేసిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. 2013 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు 241 మంది బ్రైన్‌ డెడ్‌ వ్యక్తులు అవయవదానం చేశారు. వీరు దాదాపు అందరూ హిందూవులే. ఈ అవయవ దానం ద్వారా ప్రయోజనం పొంది ప్రాణాలు నిలుపుకున్న వారు చాలా మంది మహ్మదీయులే!. ఐతే! ఇప్పటివరకు ఎంతమంది మహ్మదీయులు అవయవదానం చేశారో మీకు తెలుసా! ఐతే, వినండి దానం చేసిన ముస్లింల సంఖ్య గుండు సున్నా. అనగా ఒక్క ముస్లిం కూడా దానం చేయలేదు, కానీ వీరు హిందూవుల దానం మాత్రం స్వీకరిస్తారు.